Strona główna

Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku nasza nowatorska konferencja zakończyła się sukcesem. Prezentowane wystąpienia w szerokim gronie międzynarodowym pokazały, że jest to obszar słabo reprezentowany w literaturze, natomiast licznie wśród badaczy. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu środowiska naukowego ponownie chcemy dać możliwość wymiany myśli i badań naukowcom i praktykom zajmującym się jakości życia w kontekście uprawiania dalekowschodnich systemów aktywności fizycznej.

W związku z tym po raz drugi Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach razem z czasopismem Physical Activity Review mają zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową konferencję naukową pt. Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki Czestochowa, 30.11-1.12.2017

Sukces tej konferencji zbiegł się z sukcesem czasopisma Physical Activity Review, które stało się cześcią Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index). Tym samym udział w tym wydarzeniu daje szansę autorom na wzrost ich cytowań i indeksu Hirsh’a, czyli tych elementów które aktualnie mają znaczący wpływ na awans naukowy.

Program                   Książka streszczeń / Book of Abstracts

Zapraszamy do galerii zdjęć

Partnerzy: Częstochowska Akademia Taekwon-do, Stowarzyszenie Jogi Akademickiej, JOGA-JOGA.PL

Przewodniczący Komitetu Naukowego   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Janusz Szopa, prof. AWF

 

dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD